๐Ÿ˜‚ ๐Ÿ˜ฏ ๐Ÿ˜

“have you heard about the Nu covid variant”
“no, what’s it called?”
“the Nu variant”
“yeah what’s it called”
“no, it’s literally spelled N U, Nu”
“haha wow, who named it that?”
“yes”