😂 😯 😝

One whisky, 2 whiskies, 3 whiskies, 4 wihskies, 5 wihkseis, 6 wiihkseis, 7 wiyikhsiess, 8 iwyiskeisih, 8, 9, 10 wȩəhîywhïsɠyiyksiŝƨȅyiesɰs…